Completa las frases con el verbo estar (Uzupełnij zdania czasownikiem estar)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.