Poniżej przedstawiam liczebniki od 10 do 30 w języku hiszpańskim.

 

10 – diez
11 – once                                                                        21 – veintiuno
12 – doce                                                                        22 – veintidós
13 – trece                                                                        23 – veintitrés
14 – catorce                                                                    24 – veinticuatro
15 – quince                                                                     25 – veinticinco
16 – dieciséis                                                                  26 – veintiséis
17 – diecisiete                                                                 27 – veintisiete                
18 – dieciocho                                                                 28 – veintiocho
19 – diecinueve                                                               29 – veintinueve
20 – veinte                                                                      30 – treinta

 

Na przykład:

Tenemos diez dedos en las manos – Mamy dziesięć palców u rąk

El mes de febrero tiene veintiocho días – Luty ma dwadzieścia osiem dni

Somos veintidós vecinos en la casa – Jest nas dwudziestu dwóch mieszkańców (sąsiadów) w domu

Mi habitación del hotel es la quince – Mój pokój w hotelu to piętnaście

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.