Escribe el plural de las siguientes profesiones (Napisz liczbę mnogą następujących zawodów).