Escribe los números ordinales correspondientes a cada número romano (Napisz liczebniki porządkowe odpowiadające cyfrom rzymskim).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.