Completa las frases con los artículos y las preposiciones adecuados (Uzupenij zdania odpowiednim rodzajnikiem i przyimkiem).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.