Completa las frases con los verbos estar, vivir, ser, trabajar, tener, poner. (Uzupenij zdania czasownikami estar, vivir, ser, trabajar, tener, poner).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.