Lee las siguientes frases y pon la versión opuesta, como en el ejemplo (Przeczytaj następujące zdania i napisz wersję przeciwną, jak w przykładzie).

¿Cómo te llamas? – ¿Cómo se llama?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.