Clasifica las siguientes frases según son formales o informales (Uporządkuj następujące zdania według tego, czy są formalne czy nieformalne)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.