Completa las frases con el pronombre demostrativo adecuado (Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem wskazującym).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.