Completa las frases con el adjetivo posesivo adecuado (Uzupełnij zdania odpowiednim przymiotnikiem dzierżawczym)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.