Escucha y marca verdadero o falso (Posłuchaj i zaznacz prawda lub fałsz).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.