Completa las frases con el verbo ser (Uzupełnij zdania czasownikiem ser).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.