Completa las frases con el adjetivo posesivo correspondiente (Uzupełnij zdania odpowiednim przymiotnikiem dzierżawczym).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.