Completa las frases con los verbos en imperativo (Uzupełnij zdania czasownikami w trybie rozkazującym).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.