Completa las frases con los verbos adecuados (Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.