Completa las frases con el verbo estar o hay (Uzupełnij zdania czasownikiem estar lub hay).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.