Skip to content

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie odbywające się po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

Tłumacz znajduje się obok mówcy, słucha jego wypowiedzi i po jej zakończeniu odtwarza ją w całości w innym języku, z reguły korzystając z notatek sporządzanych w trakcie przemówienia. Obecnie tłumaczenie konsekutywne w znacznym stopniu zastępuje się symultanicznym, jednak technikę konsekutywną nadal stosuje się na niektórych spotkaniach (jak np. spotkania wysoce specjalistyczne, robocze obiady, spotkania w niewielkich grupach, wycieczki).

Dobrze wyszkolony tłumacz konsekutywny jest w stanie dokładnie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie.

[fb_button]

Tłumacz hiszpańskiego Szczecin Koszalin Poznań Kraków Wrocław Lublin Białystok Warszawa Łódź Zakopane Bielsko Biała Lublin Rzeszów Przemyśl Toruń Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Sopot

Jezyk hiszpanski - tlumaczenia