Poniżej przedstawiam odmianę czasownika hacer (robić), ktróry ma nieregularną pierwszą osobę:

 

Verbo hacer (robić)

yo

él/ella/usted

nosotros/nosotras

vosotros/vosotras

ellos/ellas/ustedes

hago

haces

hace

hacemos

hacéis

hacen

Na przykład:

¿Qué haces? – Co robisz?
Hago la comida todos los días – Codziennie robię obiad
Los niños hacen los deberes – Dzieci robią lekcje

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kurs języka hiszpańskiego przez Skype. Szczegóły znajdziesz tutaj.