Ten wpis będzie poświęcony tłumaczeniom audiowizualnymktóre obejmują przekład materiałów audiowizualnych, czyli np. seriali, filmów, gier komputerowych, czy też reklam. 

Do technik przekładu audiowizualnego zaliczamy:

  • ·        Dubbing
  • ·        Audiodeskrypcja
  • ·        Subtitling (napisy)

Pojęcia takie jak dubbing i subtitling nie są raczej dla nikoo obce, dlatego też ograniczę się do wyjaśnienia określenia audiodeskrypcja . Audiodeskrypcja to technika dedykowawa specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących. Polega ona na wtrąceniu krótkiego komentarza w ścieżkę dźwiękową, przerwy w niej wykorzystuje się, by wyjaśnić, co dzieje się na ekranie, opisać miejsce akcji, osoby, kostiumy, gestykulację i mimikę aktorów. Dzięki temu zabiegowi przekaz staje się bardziej zrozumiały, a odbiór – przyjemniejszy.

Tłumaczenie audiowizualne zakłada proces translacji, który wykorzystuje dźwięk (audio-) i obraz (-wizualny) do pełnego przedstawienia przekazywanych treści.

Jedną z głównych polskich ustaw regulującą sprawy prawne wykonywania zawodu tłumacza jest Ustawa o Prawie Autorskim. Artykuł 2 informuje nas o tym, że tłumaczenie jest przedmiotem ochrony przewidzianej prawem autorskim. Dlatego też, tłumaczenie w myśl ustawy jest traktowane jako rodzaj opracowania cudzego utworu. Nie można jednak zapominać, że tłumacz poprzez świadczenie usługi przekładu może być współtwórcą dzieła audiowizualnego.

Tłumacz audiowizualny powinien posiadać:

  • ·        odpowiednie umiejętności lingwistyczne,
  • ·        znajomość zasad przekładu audiowizualnego,
  • ·        znajomość odpowiedniego oprogramowania,
  • ·        umiejętność zachowania gry słów zawartej w oryginale.

Czasami trudno jest oddać elementy humorystyczne, takie jak dowcipy, humoreski, które pojawiają się w tekście źródłowym. Tłumacz powinien więc sprawić by śmieszyły one także odbiorców danego języka.

Aby mieć pewność, że tłumaczenie na język hiszpański jest wykonane z należytą starannością, należy je zlecić odpowiedniemu tłumaczowi. Osoba taka powinna mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również doświadczenie