Dziś skupimy się na podstawowych technikach i strategiach używanych przy tłumaczeniu różnorodnych tekstów. Oto najbardziej znane z nich:

Tłumaczenie „słowo w słowo”
Zostaje zachowana kolejność słów z języka źródłowego, przetłumaczone słowa nie pasują do kontekstu.
Przykład:
‘It’s raining cats and dogs.
Pada kotami i psami (leje jak z cebra).

Luźne tłumaczenie
Tworzy tekst docelowy bez zachowania stylu i formy tekstu źródłowego.

Adaptacja
Kultura języka źródłowego jest zaadaptowana na docelową, co ma swoje plusy i minusy.  Z jednej strony, tłumaczenie powinno przybliżać nam obce kultury, z drugiej strony adaptacja ułatwia odbiory rozumienie czytanego przez niego tekstu.
Comen una paella.
Jedzą ryż z mięsem zamiast jedzą paellę.

Transkrypcja lub „zapożyczenie”
Np. słowa, które pochodzą od języka angielskiego: „pub”, „kakao” , „martini”.itd.

Tłumaczenie opisowe
Polega na wykorzystaniu terminów charakterystycznych dla danej kultury, aby przekazać znaczenie. Obok terminu, znajduję się wyjaśnienie lub adnotacja od tłumacza.
Comen una paella.
Jedzą paellę (potrawa  hiszpańska pochodząca z Walencji, oparta na ryżu z dodatkiem szafranu z kawałkami mięsa lub z owocami morza).

Ekwiwalent kulturowy
Polega na zastąpieniu wyrażenia kulturowego w języku źródłowym, innym wyrażeniem w języku docelowym.

Ekwiwalent funkcjonalny
Wymaga użycia słowa neutralnego dla dwóch kultur.

Naturalizacja
Proces polegający na dopasowaniu wyrazu do zasad pisowni języka docelowego.

Dublet
To użycie dwóch z procedur wspólnie. Np. podanie tłumaczenia i zachowanie oryginału.

Parafraza
Zmiana treści oryginału, zachowując przy tym jego zasadniczy sens.

[fb_button]


0 Komentarzy